Prawa pracownika – Umowa zlecenie a zwolnienie lekarskie

Umowa zlecenie, a zwolnienie lekarskie – czyli dalsza część cyklu dotyczącego praw pracowników, tym razem zatrudnionych w oparciu o umowę cywilnoprawną.
Dość często spotykamy się z pytaniem: czy osoba zatrudniona na podstawie umowy zlecenia jest objęta ubezpieczeniem chorobowym?

O ile przy umowie o pracę jest to oczywiste, w przypadku umowy zlecenia ciągle jest to sprawa niejasna.Pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy zlecenia objęci są obowiązkowo ubezpieczeniem emerytalnym, rentowym, zdrowotnym, a ubezpieczeniem chorobowym dobrowolnie.
 
Oznacza to, że zleceniobiorca sam decyduje o tym, czy chce podlegać ubezpieczeniu chorobowemu, zgłasza swoją wolę zleceniodawcy, tak aby ten złożył odpowiedni wniosek do ZUS. Jeśli zdecyduje się na opłacanie tej składki, jest ona dodatkowo potrącana z wynagrodzenia. Składka na ubezpieczenie chorobowe wynosi 2,45% podstawy.
Ta zasada nie obowiązuje studentów i uczniów poniżej 26 roku życia, oni nie mogą dobrowolnie przystąpić do ubezpieczenia chorobowego.
Prawo do zasiłku chorobowego przy umowie zleceniu zatrudniony nabywa po upływie 90 dni nieprzerwanego okresu ubezpieczenia, zlecenia. Umowy nie muszą być od jednego zleceniodawcy, każda musi być jednak odpowiednio zgłoszona do ZUS i opłacona.
 
Do okresów ubezpieczenia chorobowego zalicza się okresy poprzedniego ubezpieczenia chorobowego, jeżeli przerwa między nimi nie przekroczyła 30 dni lub była spowodowana urlopem wychowawczym, urlopem bezpłatnym albo odbywaniem czynnej służby wojskowej przez żołnierza niezawodowego. Ponadto wyjątkowo prawo do zasiłku chorobowego od pierwszego dnia ubezpieczenia przysługuje:
  • absolwentom szkół lub szkół wyższych, którzy zostali objęci ubezpieczeniem chorobowym lub przystąpili do ubezpieczenia chorobowego w ciągu 90-ciu dni od ukończenia szkoły lub uzyskania dyplomu ukończenia studiów wyższych,
  • w sytuacji, gdy niezdolność do pracy spowodowana została wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy,
  • ubezpieczonym obowiązkowo, którzy mają wcześniejszy, co najmniej 10-letni okres obowiązkowego ubezpieczenia chorobowego.
Przypominamy, że miesięczny zasiłek chorobowy wynosi 80% podstawy wymiaru zasiłku. Za okres pobytu w szpitalu wynosi zaś 70% podstawy wymiaru zasiłku.
Miesięczny zasiłek w wysokości 100% podstawy wymiaru zasiłku przysługuje, jeżeli niezdolność do pracy:
  • przypada w okresie ciąży,
  • powstała wskutek poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów lub poddania się zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów,
  • powstała wskutek wypadku w drodze do pracy lub z pracy.
Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe zaczyna obowiązywać od dnia wskazanego we wniosku, a kończy się:
  • w dniu oznaczonym we wniosku,
  • w dniu ustania tytułu ubezpieczenia, tzn. z chwilą rozwiązania umowy zlecenia,
  • jeżeli składki są nieopłacone.
Mamy nadzieję, że udało nam się rozwiać Wasze wątpliwości, czy macie prawo skorzystać z zasiłku chorobowego. W razie dodatkowych pytań czekamy na Was na Facebooku! A już za tydzień kolejny artykuł dotyczący praw pracownika.
Zapraszamy!
 
 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *